Detail projektu

Informační a poradenské centrum v prostředí WWW

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a globálních informačních sítí vytváří nové příležitosti a nové druhy aplikací, které by bez rozsáhlého použití těchto technologií nebyly realizovatelné. V budoucí informační společnosti hraje klíčovou úlohu vzdělávání, které je podmínkou zvládnutí nových technologií v celospolečenském měřítku. Cílem tohoto projektu je vytvořit informační a poradenské centrum na internetu, které umožní lektorům i studentům aktivně do tohoto systému zasahovat, nastavovat a aktualizovat data. Aktivním využíváním poskytovaných služeb se studenti seznámí s nejnovějšími informačními technologiemi, což přispěje k rozvoji informační gramotnosti podle cílů současné státní informační politiky ČR.

Popis anglicky
Creation of information and counselling internet centrum.Lecturers and students can interfere to this system, to set and to up-date it.

Klíčová slova
informační systém, www

Klíčová slova anglicky
information system, www

Označení

1801/2002/E2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2002 - 31.12.2002)
Moučka Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2002)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2002)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

MOUČKA, P., SYSEL, P., HUJKA, P. SISw - Studijní a informační systém WWW. 2002.
Detail