Detail projektu

Metodika optimalizace technologických procesů v souladu s požadavky praxe

Období řešení: 05.04.2001 — 31.12.2001

Označení

1958

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (09.02.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-02-09 - nezadáno)

Výsledky

NOVOTNÝ, R. Stress Testing in the Evaluation the Reliability of Electronic Devices. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Crete 2001: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2001. p. 253 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

NOVOTNÝ, R. Taguchiho přístup v optimalizaci technologického procesu. In Analýza dat a statistické metody pro praxi. Pardubice: 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-238-9281-9.
Detail

NOVOTNÝ, R. Monitorování a měření způsobilosti procesů v pojetí koncepce šesti sigma. In Sborník přednášek z mezinárodní konference EVROPSKÝ TÝDEN V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 410 ( s.)ISBN: 11.
Detail

NOVOTNÝ, R. Test Electronic Devices for Acceptability by Lot Acceptance Sampling. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 399 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

NOVOTNÝ, R. Reliability analysis of electrical and electronic parts by using Weibull distribution. In Proceedings of 8th Confecence Student EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, 2002. p. 213 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Optimisation of the burn-in process. In Experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 185 ( p.)ISBN: 80-01-02547-0.
Detail

NOVOTNÝ, R. Evaluation of reliability of electronic systems by using fault-tree analysis. ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 01 - PROCEEDINGS Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 195 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

NOVOTNÝ, R. Optimisation of Technological Process to Achieve Required Reliability. In The Fith Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002. p. 69 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, R. Burn-in empirical evaluation. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno 2002: Ing. Z. Novotny, 2002. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

NOVOTNÝ, R. Východiska optimalizace procesů. Logistika, 2001, roč. 9/2001, č. 9, s. 35 ( s.)ISSN: 1211-0957.
Detail

NOVOTNÝ, R. Weibullovo rozdělení při analýzách bezporuchovosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 17/2002, č. 2, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVOTNÝ, R. Principy techniky kanban uplatňované ve výrobních i distribučních systémech. Logistika, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 26 ( s.)ISSN: 1211-0957.
Detail

NOVOTNÝ, R. Six sigma (koncepce a metodologie). Moderní řízení, 2002, roč. 7, č. 7, s. 27 ( s.)ISSN: 0026-8720.
Detail

NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Uncertainty of measurement results. In Experimental Stress Analysis. Prague: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 191 ( p.)ISBN: 80-01-02547-0.
Detail