Detail projektu

Měření , analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Česko-polský rojekt „Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů“ byl realizován na bázi programu KONTAKT, byl nazván jak je uvedeno výše, nese označení021 a byl plánován na rok 2001. V rámci projektu se uskutečnilo několik vzájemných jednání obou pracovních skupin, ( 3x v Polsku, 3x v ČR), společná účast na konferenci SME 2001 v Ustroni a konečně samostatná konference na téma projektu ve Šlapanicích u Brna – z této konference je i přiložený sborník přednášek. Byla realizována řada měření na motorech získaných pro účely projektu v EMP Slavkov a byly zpracovány příslušné protokoly se souhrnem výsledků. Vcelku je možno říci, že hlavní cíle projektu byly splněny. Domnívám se, že projekt přispěl rozvoji vzájemné spolupráce, k utužení přátelských vztahů mezi pracovišti i mezi jednotlivými pracovníky a že byl tedy úspěšný. Zároveň také odkryl některé, především organizační nedostatky – např. neekvivalentnost finančních náhrad při vzájemných návštěvách, což je nutné řešit s MŠMT ČR. Projekt byl řešen ve třech etapách.

Popis anglicky
Measurement, analysis and parameters identification of asynchronous motors. Calculation metods based on analytic equations. Some results a nd examples.

Klíčová slova
Asynchronní stroje, měření, analýza parametry, identifikace

Klíčová slova anglicky
Asynchronous machines, analysis, measurement, parameters identification

Označení

021

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2002 - 01.01.2001)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO
- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

KUCHYŇKOVÁ, H. Modely trojfázových strojů pro různé provozní podmínky a jejich využití ve výuce. In Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. FEI VUT Brno: ÚVEE FEI VUT Brno, 2001. s. 132 ( s.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

HÁJEK, V. Integrated Starter-Alternator. In Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. Brno: 2001. p. 117 ( p.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

AUBRECHT, V., KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V., BARTL, J., KUDLA, J., ZYWIEC, A.: Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů. Brno - Šlapanice (14.11.2001)
Detail