Detail projektu

Přípravný kurs Fyzika s využitím distanční technologie

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Koncepce a realizace kursu, který by vyrovnal velké rozdíly ve vědomostech studentů z fyziky již před vstupem na vysokou školu.

Popis anglicky
The main objective of thus titled project consists in bridging great differences in the students’ knowledge and to allow as many of them as possible to master the entrance interviews and the requirements posed by the University study.

Klíčová slova
Přípravný kurs fyziky, distanční vzdělávání

Klíčová slova anglicky
Preparatory Course of Physics, Distance Education

Označení

IS 0020

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uhdeová Naděžda, RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2001 - 31.12.2001)
Hradilová Eva, RNDr.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2001)
Lojda Jan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2001)

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- částečně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

UHDEOVÁ, N. Preparatory Course of Physics with the Distance Education Technology. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 545 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

ŠTRUNC, M., HRADILOVÁ, E. Jaké je a jaké asi bude postavení Fyziky a fyziků na vysokých školách technických?. In 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: VA v Brně, 2001. s. 176 ( s.)ISBN: 80-85960-29-X.
Detail

HRADILOVÁ, E. DYNAMIKA - učební text pro "Přípravný kurz z fyziky" DiV. 2001.
Detail

UHDEOVÁ, N., LOJDA, J. Přípravný kurs Fyzika s využitím distanční vzdělávací technologie. neuveden. IS 0020. Brno: FRVŚ, 2001.
Detail

HRADILOVÁ, E. KINEMATIKA - text pro "Přípravný kurz z fyziky" DiV. 2001.
Detail

UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., UHDEOVÁ, Z. Das Interesse der Frauen für das Elektrotechnikstudium. In CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 650 ( s.)ISBN: 80-227-1591-3.
Detail