Detail projektu

Matematické modelování porušení hráze při extrémních hydrologických situacích

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2004

Označení

GP103/02/P131

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (20.12.2001 - nezadáno)

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (20.12.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- plně financující (2001-12-20 - nezadáno)

Výsledky

JANDORA, J. Příspěvek k výpočtu povodňového průtoku způsobeného porušením hráze přelitím. In XXVIII. Prihradné dni 2002. Bratislava: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja, 2002. s. 45 ( s.)
Detail

JANDORA, J., HODÁK, J. Application of Sediment Transport Formulae to Dam Breach Erosion. In Water Management and Hydraulic Engineering - Proceedings. Podbanské - Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 80-227-1954-4.
Detail

CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sešit 6. Brno: 2004. ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

JANDORA, J. Modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské - Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-227-1971-4.
Detail

LINDR, J. Analýza postojů studentů Stavební fakulty VUT v Brně ke společenskovědním, teoretickým a odborným předmětům. In Humanizácia a životné prostredie. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 143-151. ISBN: 80-227-1920-X.
Detail

JANDORA, J., HODÁK, J. Vyhodnocení experimentálního výzkumu porušení sypaných hrází přelitím. In 3. vodohospodářská konference. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86433-26-9.
Detail

JANDORA, J. Analýza poruch přehrad. In Riziková analýza záplavových území – Seminář 2002. Sešit 2. Brno: Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-86433-15-3.
Detail

JANDORA, J. Application of Inverse Method to Calibration of Dam Break Model. In 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. p. 100 ( p.)
Detail

JANDORA, J., CÁSKOVÁ, K., HODÁK, J. Příspěvek k řešení zvláštních povodní pod vodními díly. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 51 ( s.)ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

JANDORA, J., ŘÍHA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny 2004. České Budějovice: Český přehradní výbor, 2004. s. 141 ( s.)ISBN: 80-02-01643-2.
Detail

JANDORA, J., HODÁK, J. Statistical Approach for Modelling of Dam Breach due to Overtopping. In Risk in Design and Management of Rivers and Reservoirs. Dresden: Technische Universitat Dresden, 2004. p. 135 ( p.)ISBN: 3-86005-414-7.
Detail

Jandora J.,Říha J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX.Přehradní dny 2004. České Budějovice: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 2004. s. 141-146. ISBN: 80-02-01643-2.
Detail

JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J. The Research of Earth Dam Breaching Due to Overtopping. In Stability and Breaching of Embankment Dams. OSLO: EBL, 2004. p. 1-6.
Detail

JULÍNEK, T. GIS pro bilanční model jakosti v síti vodních toků. In 3.vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2003. s. 490-507. ISBN: 80-86433-26-9.
Detail

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Práce a studie. Práce a studie. Brno: Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, 2002. 188 s. ISBN: 80-86433-15-5.
Detail

ŘÍHA, J.; STARA, V.; DRÁB, A. Riziková analýza záplavových území. Riziková analýza záplavových území SEMINÁŘ 2002 – sborník příspěvků. Sešit 2. Brno: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2002. s. 1-458. ISBN: 80-86433-15-3.
Detail

ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J. 3. Vodohospodářská konference. 3. Vodohospodářská konference. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, Sešit 4. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, 2003. s. 1-543. ISBN: 80-86433-26-9.
Detail

JANDORA, J.: NATRZ; NATRZ. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures. (software)
Detail

ŘÍHA, J., JANDORA, J.: Riziková analýza záplavových území – Seminář 2002. Ústav vodních staveb, FAST v Brně (11.12.2002)
Detail