Detail projektu

Aplikace nových napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách, GAČR reg.č.

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Obsahem navrženého projektu jsou aplikace moderních aktivních obvodových prvků, jakými jsou různé generace a typy proudových a napěťových konvejorů, jejichž vývoji je v současnosti věnován velký zájem odborníků na celém světě. Hlavní pozornost bude věnována filtračním aplikacím, kde lze navrhnout mnoho zajímavých zapojení. Cílem toho projektu je návrh nových obvodů a průzkum jejich vlastností a vlivů reálných vlastností aktivních i pasivních prvků na obvodové funkce, jejich stabilitu a citlivost. V návrzích budou použity jak specializované typy, tak i univerzální konvejory. Budou sestaveny modely konvejorů a budou provedeny simulace a výsledky porovnány. Další oblastí zahrnutou v tomto projektu jsou oscilátory. Budou navržena a simulována zapojení umožňující nezávislé nastavení kmitočtu oscilátoru a oscilačních podmínek. Také budou navrženy nefiltrační aplikace s využitím konvejorů, jako jsou modulátory, usměrňovače, tvarovače, A/D převodníky, aj. Mezi FEI VUT Brno a návrhovým centrem firmy Alcatel je již navázána spolupráce, jejímž výsledkem budou vzorky integrovaných provedení univerzálního proudového (2002) a napěťového (2003) konvejoru. To nám umožní postavit a proměřit reálné vzorky obvodů, výsledky porovnat s předchozími počítačovými simulacemi a navrhnout tak přesnější modely těchto prvků pro počítačovou simulaci dalších navržených obvodů.

Popis anglicky
The topic of proposed project are applications of modern active circuit elements, like various generations and types of current and voltage conveyors. Main attention will be devoted to filtering applications, where many new interesting circuits can be designed. The goal of this project is to design new circuits and to investigate their properties and the influence of real properties of both active and passive circuit elements on the circuit functions, stability and sensitivity. Both specialized and universal conveyors will be used in designed circuits. Models of conveyors will be designed and simulations will be realized and compared. Other area, which will be covered by this project, is area of oscillators. New circuits with conveyors where frequency and oscillation conditions can be set up independently will be designed and simulated. Non-filtering applications of conveyors will be also designed, like modulators, rectifiers, shapers, A/D converters and others. Cooperation between FEECS BUT Brno and Alcatel design centre has already been existing. The results will be integrated samples of universal current (2002) and voltage (2003) conveyors. It enables us to construct real circuits, to do measurements, to compare them with simulation results and to design suitable models for computer simulations of other designed circuits.

Klíčová slova
proudový konvejor, napěťový konvejor

Klíčová slova anglicky
current conveyor, voltage conveyor

Označení

GP102/02/P067

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (10.07.2001 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- částečně financující (01.01.2002 - 31.12.2004)

Výsledky

NOVOTNÝ, V. Filter design with current conveyors in relation to their real properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NOVOTNÝ, V. Filtrační struktury na bázi moderních aktivních prvků. Brno, CR: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. New approach to the Voltage- and Current- Mode Filter Design. In Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. p. 17 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

NOVOTNÝ, V.; VRBA, K. NOVEL VOLTAGE- AND CURRENT-MODE FILTER DESIGN. In Proceedings of Int. conf. Asia-Pacific Conference on Circuits And Systems, vol. 1. Singapore, Singaporská republika: IEEE, 2002. p. 229 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

NOVOTNÝ, V. Applications with Voltage Conveyors and Influence of their Parasitic Properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Algorithms for Non-linear Switched Network Simulation. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. In 2nd WSEAS International Conference on Electronics, Control and Signal Processing. Singapore: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

OLŠÁK, M.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.; ZAJAČEK, J. Electronically Tunable Filter Topologies with the Excellent Dynamic Range Properties. In Proceedings of International Conference on Networking ICN'04. Guadeloupe, France: IEEE/Comsoc CSIM committee, IEEE/Computer, IEE, 2004. p. 1044 ( p.)ISBN: 0863413269.
Detail

NOVOTNÝ, V., ČAJKA, J. Universal current conveyor utilization in filtering applications. In Proceedings of scientific conference RTT'2004. Prague, CR: CVUT Prague, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Special Four-port Network Using Curent Conveyor Devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. TU Brno, 2004. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Bandpass filter with UCCX integrated circuit. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno, CR: TU Brno, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. In Proceedings of the scientific conference Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision - ISCGAV'04. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 9608457068.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Filter Design with Voltage Conveyors. In Proceedings of 2004 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems. Tainan, Taiwan: Hon-Ta Pressing & Publication Co. Ltd., 2004. p. 629 ( p.)ISBN: 0780386612.
Detail

ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Second-Order Filters Using Current Conveyor Devices. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV'04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 228 ( p.)ISBN: 232/QD-CXB.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Novel Methods for Active Frequency Filter Design. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV'04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 224 ( p.)ISBN: 232/QD-CBX.
Detail

NOVOTNÝ, V. Emulace induktoru pro realizaci aktivních filtrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LUKL, T., NOVOTNÝ, V., ŠPONAR, R., NEUMANN, J. Software pro simulaci spínaných obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 2 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČAJKA, J., NOVOTNÝ, V. Two-Mode High-Order Filters Using Three-Port Voltage Conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 25 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 12, p. 2104 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

NOVOTNÝ, V., MIŠUREC, J. From the UCC via UVC towards multifunctional conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 4/12/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NOVOTNÝ, V. Dílčí zpráva k řešení projektu GACR 102/02/P067 "Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách". 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách. Brno, CR: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., MACHYL, J., ŠPONAR, R. CEDIT – the Program for Linear Switched Circuit Model Simulation. In Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno, Česká republika: VUT, 2002. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail