Detail projektu

Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2004

O projektu

Projekt se zabývá problematikou rastrovací elektronové mikroskopie pracující s tlaky v komoře vzorku řádově 1000 Pa. Při těchto tlacích lze sledovat struktury vlhkých biologických tkání, dějů na fázových rozhraních s přítomností kapalné fáze i nevodivé vzorky bez nutnosti preparace. Předmětem výzkumu jsou pokročilé detekční systémy signálních elektronů, využívající pro detekci signálu nárazovou ionizaci v elektrických a magnetických polích. Je řešena integrace komory diferenciálního čerpání do projekční čočky mikroskopu. Stěžejním cílem projektu je vypracování konstrukce a realizace nové projekční čočky mikroskopu. Předpokládá se patentování detekčního systému v zahraničí a využití firmou TESCAN. Součástí je i výzkum v oblasti metodik pozorování biologických tkání a struktury vlhkých materiálů.

Označení

IBS2065107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Autrata Rudolf, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)
Jirák Josef, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 30.12.2001)
Kosniovský Ervín, Ing.
- spoluřešitel (01.09.2001 - 30.12.2001)
Maxa Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 30.12.2001)
Neděla Vilém, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2001 - 30.12.2001)
Polsterová Helena, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 30.12.2001)
Přichystal Vladimír, Ing.
- spoluřešitel (01.09.2001 - 30.12.2001)
Schneider Luděk, Ing. Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 30.01.2001)
Špinka Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 30.12.2001)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Akademie věd ČR - Program podpory cíleného výzkumu a vývoje

- plně financující (2001-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

JIRÁK, J., AUTRATA, R., DRNOVSKÝ, R. Influence of size of ionization detector electrode on signal detection in environmental conditions. In Proceedings of 5th Multinational Congress on Electron Microscopy. Princeton, New Jersey, USA: Rinton Press, Inc., 2001. p. 523 ( p.)ISBN: 1-58949-003-7.
Detail

NEDĚLA, V., AUTRATA, R. Electron microscopy methods for observation of water containing specimens. Jemná mechanika a optika, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 112 ( p.)ISSN: 0447-6441.
Detail

ČERNOCH, P. Electron Trajectories Simulation in Secondary Electrons Scintillation Detector for ESEM. In Proceedings of the International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavatelstve STU, Bratislava, Vazovova 5, 2004. p. 335 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

WANDROL, P. Detekce zpětně odražených elektronů v nízkoenergiové oblasti spektra elektronového svazku v SEM. In PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení elektronové optiky. Brno: 2004. s. 61 ( s.)ISBN: 80-239-2268-8.
Detail

ČERNOCH, P. Vliv velikosti plochy elektrod segmentového ionizačního detektoru na kontrast mikrosnímku a velikost signálu v ESEM. In Elektrotechnika a informatika 2004 - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

WANDROL, P., AUTRATA, R. Trajectories of Signal Electrons in Low-Voltage BSE Detector. In Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: Ústav přístrojové techniky AC ČR, 2004. p. 77 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

AUTRATA, R., SCHAUER, P., WANDROL, P. New Type of YAG-II Scintillator for Nanoresolution BSE Imaging in SEM. In Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: Ústav přístrojové techniky AC ČR, 2004. p. 11 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

ROUBALÍKOVÁ, L., AUTRATA, R., WANDROL, P. SEM observation of tooth enamel and dentin after adhesive preparation. In Proceedings of the 13th European Microscopy Congress, Volume 3 Life Sciences. Antwerp, Belgium: Belgian Society of Microscopy, 2004. p. 328 ( p.)
Detail

NEDĚLA, V. Komora diferenciálního čerpání v EREM-VEGA a její aplikace při studiu vzorků obsahujících vodu. In PDS 2003. Brno: UPT AVČR v Brně, 2004. s. 43 ( s.)ISBN: 80-239-2268-8.
Detail

NEDĚLA, V. Physical Conditions and their Influence on Degradation of Wet Specimen in ESEM. In EEICT 2004. Brno: 2004. p. 656 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

AUTRATA, R., NEDĚLA, V. Methods of observation water containing specimens in ESEM. In EMC 2004. Antwerp, Belgium: 2004. p. 351 ( p.)
Detail

AUTRATA, R., NEDĚLA, V. Optimalization of hydration conditions in ESEM. In Proceedings of 8th International Seminar. Brno: 2004. p. 9 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

AUTRATA, R., JIRÁK, J., NEDĚLA, V., ŠPINKA, J. Humidity Measurement and Adjustment at Environmental Conditions. In Recent Trends in Charged Patricle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: Mullerová Ilona, 2004. p. 7 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

AUTRATA, R., SCHAUER, P. Nanoresolution BSE images craeted using a new type of YAG II scintillator. In Proceedings of the 13th European Microscopy Congress (2004). Volume 1. Belgium: 2004. p. 75 ( p.)
Detail

SCHAUER, P., AUTRATA, R. Experimental and Simulative Methods for Scintillation Dtector Optimalization. In Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

SCHAUER, P., AUTRATA, R. Optimization Scintillation Detector for SEM. In Proceedings of the 13th European Microscopy Congress (2004). Belgium: 2004. p. 69 ( p.)
Detail

SCHNEIDER, L., JIRÁK, J., AUTRATA, R., SCHAUER, P. Dependence of Contrast on Pressure Using Segmental Ionization Detector in Environmental SEM. In Proceedings of the 13th European Microscopy Congress (2004). Belgium: 2004. p. 341 ( p.)
Detail

MAXA, J., PROCHÁZKA, P., NEDĚLA, V. K PROBLEMATICE INOVACÍ V OBLASTI VÝUKY POČÍTAČOVÝCH PODPOR VÝROBY. In Proceedings of 45th International Conference of Machine Design Departments. Blansko: 2004. s. 292 ( s.)ISBN: 80-214-2702-7.
Detail

JIRÁK, J., ČERNOCH, P., AUTRATA, R. SIGNAL DETECTION USING SEGMENTAL IONIZATION DETECTOR. In Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation, Proceedings of the 9th International Seminar Skalský dvůr. Brno: The Institute of Scientific Instruments AS CR and Czechoslovak Microscopy Society, 2004. p. 37 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

ČERNOCH, P. Electron Trajectories Simulation in Secondary Electrons Scintillation Detector for ESEM. In Proceedings of The 10th Conference And Competition Student EEICT 2004, Volume3. Brno: Vysoké učení Technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních techologií, 2004. p. 565 ( p.)ISBN: 80-2142636-5.
Detail

ČERNOCH, P. Vliv pracovních podmínek na zesílení ionizačního detektoru v ESEM. In Elektrotechnika a informatika 2003, část Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 8 ( s.)ISBN: 80-7082-993.
Detail

WANDROL, P. Studium kontrastních mechanismů v ESEM. In PDS 2002. Brno: UPT AVČR, 2002. s. 47 ( s.)ISBN: 80-238-9915-5.
Detail

WANDROL, P. Úhlové rozložení zpětně odražených elektronů v ESEM. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 325 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

WANDROL, P. Detection of Backscattered Electrons in Low Voltage Scanning Electron Microscope. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 693 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

NEDĚLA, V. Construction of Differential Pumping Chamber with Detector Board for Adaptation of Scanning Electron Microscope for Working in Higher Pressure. In Proceedings of the International Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: 2003. p. 199 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail