Detail projektu

Asynchronní motory s vnějším rotorem

Období řešení: 01.03.2001 — 31.12.2003

O projektu

Projekt MPO, týkající se návrhu nového typu motoru s vnějším rotorem - pro ventilátory. Výpočty, metodika výpočtu, měření , analýzy.

Popis anglicky
New type of induction motor for ventilators. Development, calculation, realisation and measurement.

Klíčová slova
Asynchronní motory, vnější rotor , ventilátor

Klíčová slova anglicky
Asynchronous motors, ventilators, project, calculationS

Označení

FD-K/126

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (10.12.2001 - nezadáno)
Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (18.12.2001 - nezadáno)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (18.12.2001 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (18.12.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Projektová konsorcia
- plně financující (2001-03-01 - 2003-12-31)