Detail projektu

Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Záměrem projektu je podstatná inovace a technická podpora výuky tří předmětů, které jsou zakotveny v bakalářském i magisterském studijním programu v oborech EST A KAM na FEI VUT v Brně. Inovace je orientována jednak na aktualizaci, která je nutná vzhledem k permanentnímu vývoji součástkové základny, obvodových principů a technologií, jednak na posílení praktických forem výuky.

Popis anglicky
The purpose of this project is substantial innovation and technical support of teaching of three subjects which are included in the bachelor’s and master’s curriculum in the branches ECT and KAM in the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Brno University of Technology. Innovation is directed both to the updating, which is necessary, taking into account the permanent evolution of device platform, circuit principles and technologies, and to repair practical forms of education.

Klíčová slova
Impulsové ovody, výuka, inovace

Klíčová slova anglicky
Impulse circuits, teaching, innovation

Označení

0161

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., VRBA, K. Teaching Linear Circuits analysis effectively. In Proceedings of the 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Melbourne: Unesco International centrefor Engineering EDUCATION (UICEE), 2001. p. 277 ( p.)ISBN: 0-7326-2146-1.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Computer-Aided Education in Electrical Engineering in Light of Didactic Principles. In Proceedings of the 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Melbourne: Unesco International centrefor Engineering EDUCATION (UICEE), 2001. p. 306 ( p.)ISBN: 0-7326-2146-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuits Containing Active Elements by using Modified T-graphs. In Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2001). Rethymno: WSES Press, 2001. p. 4431 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Signal Flow Graphs Suitable for Teaching Circuit Analysis. In 11th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. VERTEX and Casual Graphs of Linear Systems. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2001. Brno: Institute of Telecommunications, Brno University of Technology, 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuits Containing Active Elements by using Modified T-graphs. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Athens: WSES Press, 2001. p. 279 ( p.)ISBN: 960-8052-3.
Detail

BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D., KOLKA, Z., KOLOUCH, J. Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ č.0161/2001. 1. Brno: Fond rozvoje vysokých škol, 2001. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D.: 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers. Rethymno (08.07.2001)
Detail