Detail projektu

Účast na 25th Leeds-Lyon Symposium on Tribology

Období řešení: 01.01.1998 — 31.12.1998

O projektu

Cílem projektu je prezentace výsledků výzkumu tenkých tekutinových mazacích filmů formou aktivní účasti na 25th Leeds - Lyon Symposium on Tribology. Na této mezinárodní konferenci bude přednesen příspěvek shrnující výsledky experimentů reali v interním doktorandském postgraduálním studiu na FS VUT v Brně. Účast na sympóziu bude využita k rozvinutí kontaktů s Laboratoří mechaniky kontaktu při Institutu aplikovaných věd v Lyonu. Spolupráce s tímto pracovištěm, kte ročníku sympózia konaném v letošním roce v Londýně, je předpokladem pro další úspěšný rozvoj experimentálního výzkumu elastohydrodynamických mazacích filmů na našem pracovišti.

Označení

PG98398

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1998 - 31.12.1998)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

- plně financující