NOVINKY

Brněnská technika bodovala - žebříček THE (listopad 2020)
Brněnská technika zabodovala v kategoriích stavební inženýrství, elektrotechnika a strojírenství. Žebříček hodnotí školy podle kvality výuky, vědy a výzkumu či citovanosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Najdete zde důležité informace a často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti.

RANKING UNIVERZIT

TOP Univerzity - Mezinárodní žebříček, který porovnává tisíc nejlepších univerzit světa.

Univerzitní Guru

60 univerzit ve městě Česko je uvedeno na 10 seznamech, které řadí univerzity podle celkového hodnocení (dle instituce) a také podle hodnocení 1 různých konkrétních témat. 31 z těchto univerzit je uvedeno alespoň v jedné instituci nebo v hodnocení podle konkrétního tématu.
Nejobsáhlejší sbírka hodnocení univerzit na světě. Nepřetržitě sledujeme 78 různých univerzit a žebříčky podle různých témat, díky čemuž můžete pohodlně porovnávat školy na jednom místě.

ERA - EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR

Národní portál pro evropský výzkum
Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA).
Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA) soustřeďuje zdroje Evropy související s vědou, výzkumem a inovacemi s cílem zajistit dokonalejší koordinaci těchto činností, a to jak na úrovni členských států, tak i na úrovni EU, a vytvořit prostor pro tzv. pátou svobodu, tj. svobodu šíření a využívání poznatků.

GENDER VE VĚDĚ A PROJEKTECH

Národní kontaktní centrum (NKC) – gender a věda
NKC je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.
Zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020.
Zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringového programu podporuje začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér.
Různé publikace týkající se genderové problematiky ke stažení gender publikace.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (SOÚ AV ČR )
SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. SOÚ AV ČR je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.
Publikace gender/sociologická k sociologické/genderové a další problematice.

HORIZONT 2020

Informace týkající se HORIZONT 2020.
Podstatné dokumenty k HORIZONT 2020 (grantové smlouvy, duševní vlastnictví, právní aspekty atd.).
Výkladový slovník pojmů. (Nejpoužívanější terminologie, anglicko-české termíny)

HRS4R/HRAWARD

Dokumenty související s žádosti o získání ocenění HR Award.


Sekce bude postupně doplňována.

 

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová