Kurzy technického znalectví

Přihlášky otevřeny na nabízené kurzy

Termín podání e-přihlášky: 31. 8. 2021

E-přihláška Více info

Analýza silničních nehod

Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení

Oceňování movitého majetku

Oceňování nemovitostí

přijímací řízení

Do navazujících magisterských studijních programů:

REALITNÍ INŽENÝRSTVÍ

EXPERTNÍ INŽENÝRSTVÍ V DOPRAVĚ

ŘÍZENÍ RIZIK TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ


Termín pro podání přihlášek: od 1. 7. do 31. 7. 2021

E-přihláška Více info