Projekty technologické agentury ČR

Na ÚSI VUT v Brně je aktuálně zpracováván následující projekt TAČR:

Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti (2014-2015)

Registrační číslo projektu: TD020239
Program Omega

Hlavním cílem projektu je provést analýzu chování řidiče v běžném provozu skrze užití metody eyetrackingu, což otevírá nové rozšířené možnosti nejen ke zvýšení silniční bezpečnosti, ale i právní jistoty. Analýza bude postavena na údajích získaných ze 300 měření první optické reakce (POR) řidiče v rámci série jízdních zkoušek. Výstupem projektu bude inovovaná metodika práce soudních znalců a policie při provádění vyšetřovacího pokusu při dopravní nehodě a také inovovaná metodika výuky autoškol.