Konference a semináře pořádané ÚSI

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně pořádá každoročně mezinárodní konferenci znalců v technických a ekonomických oborech ExFoS (Expert Forensic Science) a v dubnu pořádá doktorandskou konferenci JuFoS (Junior Forensic Science). Kromě toho ÚSI organizuje řadu seminářů a přednášek.

Seznam konferencí: