Projekty Fondu rozvoje vysokých škol

Projekt FRVŠ: F1 508 doc. Vémola: Tvorba předmětu: Bezpečnost vozidel silničního provozu, dotace 158t Kč.