Věda a výzkum

Vědecko výzkumná činnost ÚSI spočívá v řešení růných druhů projektů (GAČR, TAČR, Specifický výzkum, smluvní výzkum apod.) a výsledky této činnosti jsou pak prezentovány v odborných časopisech a při příležitosti různých konferencí, včetně těch ústavem organizovaných.