Detail publikace

Komplexní analýza vlivu cenotvorných faktorů na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací

HÁVA, K.

Originální název

Komplexní analýza vlivu cenotvorných faktorů na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací

Český název

Komplexní analýza vlivu cenotvorných faktorů na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Které faktory má znalec v ceně stavebních dodávek a prací zohlednit není stanoveno žádným předpisem nebo doporučením. Tato práce je proto jakýmsi úvodem do řešení problému týkajícího se stanovení podstatných faktorů působících na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací. K problému je přistupováno systémově a je analyzován pomocí komplexní analýzy problému. Komplexní analýza problému se zabývá prostředím a podmínkami, za kterých je problém řešen, nejedná se o vyřešení problému samotného. Aby byly zjištěny faktory, které na cenu stavebnich dodávek a prací působí, je následně využit scénář řešení problémů pro vytváření systému podstatných a problémově orientovaných veličin.

Český abstrakt

Které faktory má znalec v ceně stavebních dodávek a prací zohlednit není stanoveno žádným předpisem nebo doporučením. Tato práce je proto jakýmsi úvodem do řešení problému týkajícího se stanovení podstatných faktorů působících na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací. K problému je přistupováno systémově a je analyzován pomocí komplexní analýzy problému. Komplexní analýza problému se zabývá prostředím a podmínkami, za kterých je problém řešen, nejedná se o vyřešení problému samotného. Aby byly zjištěny faktory, které na cenu stavebnich dodávek a prací působí, je následně využit scénář řešení problémů pro vytváření systému podstatných a problémově orientovaných veličin.

Klíčová slova

Komplexní analýza, stavební práce, cenové faktory, systémový přístup, obvyklá cena

Vydáno

01.04.2019

Nakladatel

VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5730-0

Kniha

Sborník anotací

Číslo edice

1

Strany od

121

Strany do

130

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT156888,
 author="Karla {Háva}",
 title="Komplexní analýza vlivu cenotvorných faktorů na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací",
 annote="Které faktory má znalec v ceně stavebních dodávek a prací zohlednit není stanoveno žádným předpisem nebo
doporučením. Tato práce je proto jakýmsi úvodem do řešení problému týkajícího se stanovení podstatných faktorů působících na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací. K problému je přistupováno systémově a je analyzován pomocí komplexní analýzy problému. Komplexní analýza problému se zabývá prostředím a podmínkami, za kterých je problém řešen, nejedná se o vyřešení problému samotného. Aby byly zjištěny faktory, které na cenu stavebnich dodávek a prací působí, je následně využit scénář řešení problémů pro vytváření systému podstatných a problémově orientovaných veličin.",
 address="VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Sborník anotací",
 chapter="156888",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2019",
 month="april",
 pages="121--130",
 publisher="VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 type="conference paper"
}

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek