Detail publikace

Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery

FAIT, P. ČECH, J. KRÁL, P.

Originální název

Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery

Český název

Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery

Anglický název

ASSESSMENT OF THE THERMALLY INSULATING PROPERTIES OF SOLID WOOD BUILDING USING THERMOMETER

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti u použitých materiálů. Tyto tepelné mosty mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby. V článku jsou popsány místa s nejčastějším výskytem těchto tepelných mostů u masivních dřevostaveb. Následně je popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby v Nasavrkách u Chocně a měření je doloženo termografickými snímky s následným vyhodnocením. Článek se také zabývá předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele prostupu tepla u posuzované dřevostavby.

Český abstrakt

Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti u použitých materiálů. Tyto tepelné mosty mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby. V článku jsou popsány místa s nejčastějším výskytem těchto tepelných mostů u masivních dřevostaveb. Následně je popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby v Nasavrkách u Chocně a měření je doloženo termografickými snímky s následným vyhodnocením. Článek se také zabývá předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele prostupu tepla u posuzované dřevostavby.

Anglický abstrakt

Todayś society is moving towards saving energy. These saving are very closely related to the issue of thermal bridges. The article describes the dangers arising from thermal bridges occurring in buildings caused significantly different coefficients of thermal conductivity for the materials used.. These thermal bridges can cause problems in the use of wood buildings. The article describes the most frequent occurrences of these thermal bridges in solid wood buildings. Subsequently, the actual measurement of the FLIR E60 thermometer is described in the building in Nasavrky near Chocen and the measurement is documented by thermo graphic images with subsequent evaluation. The article also deals with the regulations necessary for the accurate measurement of the coefficient of heat transfer in the examined wood buildings.

Klíčová slova

tepelné mosty; termokamera; tepelná izolace; vady; součinitel prostupu tepla;

Vydáno

24.01.2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5708-9

Kniha

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019

Edice

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Číslo edice

první

Strany od

274

Strany do

282

Strany počet

9

URL

BibTex


@inproceedings{BUT156003,
 author="Petr {Fait} and Josef {Čech} and Pavel {Král}",
 title="Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery",
 annote="Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti u použitých materiálů. Tyto tepelné mosty mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby. V článku jsou popsány místa s nejčastějším výskytem těchto tepelných mostů u masivních dřevostaveb. Následně je popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby v Nasavrkách u Chocně a měření je doloženo termografickými snímky s následným vyhodnocením. Článek se také zabývá předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele prostupu tepla u posuzované dřevostavby.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019",
 chapter="156003",
 edition="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 year="2019",
 month="january",
 pages="274--282",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 type="conference paper"
}

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek