Detail projektu

Identifikace brněnského metropolitního prstence a jeho cenotvorných faktorů u rezidenčních staveb s důrazem na stavebně technický stav.

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Cílem výzkumu je identifikovat brněnský metropolitní prstenec, který je svým charakterem významný cenotvorný faktor u rezidenčních staveb. Současně stanovit cenotvorné faktory rezidenčních staveb s důrazem na jejich stavebně technický stav. Zároveň bude výzkum pokračovat ve vyhodnocování likvidnosti vybraného segmentu realitního trhu.

Označení

FAST/ÚSI-J-20-6366

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jandásková Tereza, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Bečkovský David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Cupal Martin, Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Hrdlička Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kervitcer Marek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Fakulta stavební
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek