Detail projektu

Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Nemovité kulturní památky spoluvytváří národní identitu a jsou neodlučitelnou součástí našeho kulturního dědictví. Tvoří výrazné prvky našeho životního prostředí a zachovávají svědectví naší historie. Proto jsou ze zákona chráněny systémem státní památkové péče. Jejich ochrana je v zájmu celé společnosti. Soudobé trendy oceňování nemovitých kulturních památek zohledňují multidisciplinární přístup k problematice životního prostředí pro člověka.

Označení

ÚSI-J-20-6515

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vařechová Martina, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Brandejs David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Klika Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek