Detail projektu

Figurína pro nárazové zkoušky s variabilní hmotností

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Podstatou projektu je provést dokončení již navržené figuríny pro nárazové zkoušky, u které bude možné variovat její hmotnost a následně nárazové zkoušky provést. Na základě získaných dat bude porovnáno chování standardních a obézních figurín při nárazových zkouškách.

Označení

ÚSI-J-20-6403

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kostíková Martina, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek