Detail projektu

Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonových konstrukcí

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Výstavba a provozování budov patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a energetických zdrojů a současně přispívá ke znečišťování životního prostředí. Udržitelná výstavba budov reaguje na obecné požadavky udržitelného rozvoje a představuje nový přístup k navrhování, realizaci a provozování budov tak, aby splňovaly široké spektrum požadavků. Primárním cílem projektu je návrh vhodné metodiky, která může usnadnit rozhodování o variantách návrhu betonové konstrukce v souladu s principy trvalé udržitelnosti.

Označení

FAST/ÚSI-J-19-5901

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrabová Kristýna, Ing. et Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Halamová Romana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav stavebního zkušebnictví
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HRABOVÁ, K.; HANUŠ, P. Hodnocení trvalé udržitelnosti betonových směsí. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. 2019. s. 135-139. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

HRABOVÁ, K.; HRDLIČKA, T.; TLAŠEK, M. Use of heat from wastewater. In CESB19 - Central Europe Toward Sustainable Building 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: 2019. p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
Detail

HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; BUČILOVÁ, I. Navrhování konstrukcí dle ISO 16204 - stanovení životnosti betonových konstrukcí s ohledem na karbonataci. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 16-18. ISSN: 1213-0311.
Detail

STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Studium náchylnosti cementových malt a betonů ke karbonataci. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 8, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Sustainability assessment of concrete mixes. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1307.
Detail

HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M.; SIKOROVÁ, V. Kvantifikace udržitelnosti betonových konstrukcí. In Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 413-417. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; KNAPOVÁ, J. Změna pórové a kapilární struktury vláknobetonů v prostředí koncentrovaného CO2. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 8, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T. Quantification of sustainability of concrete structures. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2019. p. 371-377. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek