Detail projektu

Analýza vybraných rušivých podnětů ovlivňujících pozornost řidiče při různých světelných podmínkách

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Při analýze silničních nehod chybí dostatečné informace o tom, jakým způsobem řidič reaguje na různé podněty v konkrétních jízdních situacích v reálném silničním provozu a kolik času řidič věnuje pozorování rozptylujících prvků umístěných uvnitř vozidla, ale i v jeho okolí. Cílem je projektu je detailní analýza vybraných rušivých podnětů ovlivňujících pozornost řidiče při různých světelných podmínkách.

Označení

ÚSI-J-19-6044

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bucsuházy Kateřina, Ing. et Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

BUCSUHÁZY, K.; MATUCHOVÁ, E.; ZŮVALA, R.; MORAVCOVÁ, P.; KOSTÍKOVÁ, M.; MIKULEC, R. Factors contributing on mobile phone use while driving: In-depth accident analysis. Transactions on Transport Sciences - online version, 2019, vol. 10, no. 1, p. 41-49. ISSN: 1802-9876.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. p. 95-100.
Detail

VLKOVSKÝ, M.; BINAR, T.; ŠVARC, J.; NĚMEC, P.; BUCSUHÁZY, K. Impact of Shocks on Cargo Securing During the Road Transport. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; SEMELA, M.; STÁŇA, I.; GRUBEROVÁ, O. Analysis of Driver Reaction During Braking and Avoidance Maneuver. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP, 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek