Vědecká rada

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

Seznam členů:

Č. Funkce Jméno Pracoviště Důvod členství
Členové z VUT
 1 Předseda doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. ÚSI Ředitel ÚSI, člen předsednictva EVU – Evropské společnosti pro výzkum a analýzu nehod, Národní skupiny v ČR, docent pro obor Soudní inženýrství
 2 Člen prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. FSI Prorektor pro studium a záležitosti studentů
 3 Člen prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA FAST

FAST VUT, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, vedoucí, znalec

 4 Člen prof. Ing. Milan Forejt, CSc. FSI Spolupracovník ÚSI, znalec, školitel DSP na ÚSI
 5 Člen doc. Dr. Ing. Petr Hanáček FIT Předseda Akademického senátu VUT v Brně, děkanem FIT pověřen za fakultu koordinací studijního programu Rizikové inženýrství
 6 Člen prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. FAST, ÚSI

FAST, Ústav stavebního zkušebnictví FAST, profesor

ÚSI, Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí, Školitel DSP na ÚSI
 7 Člen doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. ÚSI Tajemník ÚSI pro studijní záležitosti, člen předsednictva hlavní skupiny EVU – Evropské společnosti pro výzkum a analýzu nehod, předseda Národní skupiny EVU, docent pro obor Soudní inženýrství
 8 Člen prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. FEKT Děkankou FEKT pověřen za fakultu koordinací studijního programu Rizikové inženýrství
9 Člen prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. FAST FAST VUT v Brně, proděkan pro strategický rozvoj, Vedoucí Ústavu pozemního stavitelství FAST, znalec, vyučující na ÚSI
10 Člen doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. FP Děkan fakulty, vyučující na ÚSI, školitel DSP SoI
11 Člen prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. FAST Rektor VUT, vyučující na ÚSI, školitel DSP na ÚSI
12 Člen prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. FCH Děkanem FCH pověřen za fakultu koordinací studijního programu Rizikové inženýrství
Členové externí
 1 Člen prof. Ing. Jan Čermák, CSc. Mendelova univerzita Znalec v oboru lesní hospodářství
 2 Člen Mgr. Luboš Dörfl Krajský soud v Ústí nad Labem Předseda KS v Ústí nad Labem, zabývající se dlouhodobě znaleckou problematikou
 3 Člen doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice, VUT

Dopravní fakulta Univerzity Pardubice, Oddělení ekonomiky a dopravní politiky,

ÚSI, Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel.

Zabývá se problematikou soudního inženýrství, oponent DSP na ÚSI

 4 Člen prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Právnická fakulta MU v Brně Specialista na občanské právo, zejména nemovitosti; vedoucí katedry občanského práva
 5 Člen prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Lékařská fakulta MU v Brně Přednosta Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty MU, znalec
 6 Člen prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Regionální technologický institut, profesor pro obor Dopravní systémy a technika, vědecký pracovník
 7 Člen doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. Qualiform, a.s. Brno Předseda představenstva Q-ORBIT, a.s., znalec v oborech stavebnictví a ekonomika
 8 Člen doc. Ing. Milan Nič, PhD. Slovenská komora stavebních inženýrů předseda Slovenské průřezové odborné sekce - Expertízy staveb, při Slovenské komoře stavebních inženýrů zřízené zák. č. 138/1992 Sb., znalec, autorizovaný inženýr
 9 Člen JUDr. František Púry, Ph.D.
Nejvyšší soud v Brně Předseda senátu NS ve specializaci hospodářské a majetkové kriminality a dopravních nehod
10 Člen JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Nejvyšší státní zastupitelství v Brně Ředitel odboru Nejvyššího státního zastupitelství, specialista na trestnou činnost v dopravě

 

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2018

Zápis ze zasedání VR 3. 10. 2018

Zápis ze zasedání VR 17. 1. 2018

2017

Zápis ze zasedání VR 12. 7. 2017