Organizační struktura a součásti ústavu

Organizační schéma:

Seznamy členů rad Ústavu soudního inženýrství:

Pracoviště Ústavu soudního inženýrství:

Rada navazujícího magisterského studijního programu Expertní inženýrství v dopravě (EID) - seznam členů:

Č. Jméno Funkce
1 doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. Předseda, garant SP
2 doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP
3 Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP
4 Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP
5 doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. Člen (FAST), ak. pracovník, přednášející ve SP
6 Ing. Zdeněk Kaluža Člen, zástupce zaměstnavatelů – Česká pojišťovna

 

Rada navazujícího magisterského studijního programu realitní inženýrství (REI) - seznam členů:

Č. Jméno Funkce
1 doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. Předseda, garant SP
2 doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP
3 prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Člen (ÚSI, FAST), ak. pracovník, přednášející ve SP
4 Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP
5 Ing. Pavel Klika, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP (specializace RRTS)
6 Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. Člen (FAST), ak. pracovník, přednášející ve SP (specializace RRTS)
7 Ing. Tomáš Matras Člen, zástupce zaměstnavatelů – člen předsednictva ARK ČR, ředitel realitní společnosti Matras a Matras

Rada navazujícího magisterského studijního programu řízení rizik technických a ekonomických systémů (RRTES) - seznam členů:

Č. Jméno Funkce
1 doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Předseda, garant SP
2 doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. Člen (ÚSI), ak. pracovník, přednášející ve SP (spol. část)
3 prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Člen (FAST), ak. pracovník, přednášející ve SP
4 prof. Ing. Petr Dostál, CSc. Člen (FCH),ak. pracovník, přednášející ve SP
5 doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. Člen (FCH),ak. pracovník, přednášející ve SP
6 doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. Člen (FSI), ak. pracovník, přednášející ve SP
7 prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Člen (FEKT), ak. pracovník, přednášející ve SP
8 doc. Dr. Ing. Petr Hanáček Člen (FIT), ak. pracovník, přednášející ve SP
8 Ing. Ladislav Zívalík Člen, zástupce zaměstnavatelů – DEKRA CZ a.s.

 

Oborová rada doktorského studijního programu Soudní inženýrství (DSP) - seznam členů:

Č. Jméno Funkce
1 prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. předseda, garant SP
2 doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. Člen
3 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Člen
4 prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Člen
5 doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. Člen
6 doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Člen
7 Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. Člen
8 doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Člen
9 Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. Člen
10 prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. Člen
11 Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Člen