Galerie ředitelů

Ing. Jiří Smrček (1906 - 1987)
Iniciátor vzniku a od 14.9.1965 vedoucí pracoviště soudního inženýrství.
Od 1.4.1970 do 1.10.1979 vedoucí Ústavu soudního inženýrství.

 

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (* 1940)
Od 1.10.1979 do 31.8.2012 ředitel Ústavu soudního inženýrství.
Profesor v oboru "Soudní inženýrství".

 

JUDr. Miroslav Kledus (* 1940)
Od 1.9.2012 do 31.10.2012 zastupující ředitel Ústavu soudního inženýrství.

 

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (* 1965)
Od 1.11.2012 do 14.3.2014 ředitel Ústavu soudního inženýrství.

 

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (* 1952)
Od 15.3.2014 ředitel Ústavu soudního inženýrství.