Poradní sbory

Kolegium ředitele - seznam členů:

Funkce Jméno
Ředitel ústavu doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Tajemník pro ekonomickou a správní činnost Ing. Jitka Šimáčková
Tajemník pro tvůrčí rozvoj Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
Tajemník pro studijní záležitosti doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D
Tajemník pro vnější a zahraniční vztahy doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc
Tajemník pro informační a komunikační technologie Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Vedoucí odboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí Ing. Milada Komosná, Ph.D.
Vedoucí odboru znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
Vedoucí odboru rizikového inženýrství doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Asistentka ředitele, zápisy Jana Cetlová
Zástupce studentů Ing. Pavel Maxera
Projektový manažer Mgr. Marek Lauermann