Kontakty

Ředitel ústavu:  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Zástupce ředitele:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
Tajemnice pro ekonomicko správní činnost  Ing. Jitka Šimáčková
Tajemník pro vnější a zahraniční vztahy:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Tajemník pro informační a komunikační
technologie:
 Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Tajemník pro studijní záležitosti:  doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
Tajemník pro tvůrčí rozvoj:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

 

Profesoři:  prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
   prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
   prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

Docenti:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
   doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc.
   doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
   doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
   doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
   doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

 

Odborní asistenti:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
   Ing. Josef Čech, Ph.D.
   Ing. Milada Komosná, Ph.D.
   Ing. Josef Libertín, CSc.
   Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
   Ing. Alena Superatová, Ph.D.

 

Všeobecný odbor

Vedoucí:  Ing. Jitka Šimáčková
Sekretariát:  Jana Cetlová
   
Studijní oddělení  
  - vedoucí:  Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.
  - zaměstnanci:  Jana Makovičková
  Ing. Agáta Védlová
   
Znalecké posudky:  Ing. Pavel Maxera
   Ing. Alena Gardášová
   
Ekonomické oddělení  
  - vedoucí:  Ing. Zdeňka Píšová
  - zaměstnanci:  Renata Hynková
   
Oddělení kontroly znaleckých posudků:  Ing. Pavel Krejčíř
   
Vedoucí laboratoří, systémový integrátor:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   
Věda a výzkum, projektový manažer:  Mgr. Marek Lauermann
   
Knihovna:  http://www.fch.vut.cz/cs/knihovna/informace.html

 

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel (ASN)

  - vedoucí:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   Ing. Michal Belák
   Ing. et Ing. Martin Bilík 
   Ing. Josef Libertín, CSc.
   Ing. Pavel Krejčíř
   Ing. Michal Křižák
   Ing. Pavel Maxera
   Ing. Milan Svozil
   Ing. Stanislav Tokař
   doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
   
 - doktorandi:  Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy
   Ing. Pavlína Dvořáková
   Ing. Roman Mikulec
   Ing. Alena Obrátilová
   Ing. Ivo Stáňa

 

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí (SON)

  - vedoucí:  Ing. Milada Komosná, Ph.D.
  - zaměstnanci odboru:  prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
   Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
   Ing. Josef Čech, Ph.D.
   Ing. Monika Doležalová
   Ing. Alena Gardášová
   Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.
   prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
   Ing. Pavel Klika
   Ing. Jaroslava Kosová
   Ing. et Ing. Marie Lorencová
   doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
   Ing. Alena Superatová, Ph.D.
   doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
   Ing. Lubomír Weigel, CSc.
   
 - doktorandi:  Ing. Tomáš Hrdlička
   Ing. Tereza Opálková

Odbor rizikového inženýrství

  - vedoucí:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
   
 - doktorandi:  Eng. Samer Al Khaddour, Ph.D.
   Ing. et Ing. Kristýna Hrabová

 

Oddělení forenzní ekotechniky

  - vedoucí:  doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc.

 

Oddělení OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

  - vedoucí:  doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
   
 - doktorandi:  

 

Certifikační orgán ÚSI

Ředitel CO:  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Zaměstnanci:  Ing. Agáta Védlová