Kontakty

Ředitel ústavu:  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Zástupce ředitele:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
Tajemník pro ekonomicko-správní činnost  Mgr. Filip Havlíček
Zástupce ústavu pro vnější a zahraniční vztahy:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Zástupce ústavu pro informační a komunikační
technologie:
 Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Zástupce ústavu pro studijní záležitosti:  doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
Zástupce ústavu pro tvůrčí rozvoj:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

 

Profesoři:  prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
   prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
   prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

Docenti:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
   doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
   doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
   doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
   doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
   doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

 

Odborní asistenti:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
   Ing. Josef Čech, Ph.D.
   Ing. Milada Komosná, Ph.D.
   Ing. Josef Libertín, CSc.
   Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

 

Všeobecný odbor

Vedoucí:  Mgr. Filip Havlíček
Sekretariát:  Jana Cetlová
Zaměstnanci:  Ing. Jitka Šimáčková
   
Studijní oddělení  
  - vedoucí:  Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.
  - zaměstnanci:  Jana Makovičková
   Ing. Agáta Védlová
   
Znalecké posudky:  Ing. Pavel Maxera
   Ing. Alena Gardášová
   
Ekonomické oddělení  
  - vedoucí:  Ing. Zdeňka Píšová
  - zaměstnanci:  Lucie Koutná
   
Podatelna:  Magda Adamcová
   
Vedoucí laboratoří, systémový integrátor:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   
Věda a výzkum, projektový manažer:  Mgr. Marek Lauermann
   
Knihovna:  http://www.fch.vut.cz/cs/knihovna/informace.html

 

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel (ASN)

  - vedoucí:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   Ing. Michal Belák
   Ing. et Ing. Martin Bilík 
   doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
   Ing. Josef Libertín, CSc.
   doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
   Ing. Michal Křižák
   Ing. Pavel Maxera
   Ing. Milan Svozil
   Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.
   doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
   
 - doktorandi - prezenční studium:  Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy
   Ing. Jaroslav Hrubý
   Ing. Martina Kostíková
   Ing. Roman Mikulec
   Ing. Pavlína Moravcová
   Ing. Alena Obrátilová
   Ing. Ivo Stáňa
   
 - doktorandi - kombinované studium:  Eng. Mouin Al Khaddour
   Ing. Michal Belák
   Ing. et Ing. Martin Bilík
   Ing. Vladimír Daněk
   Ing. Andrej Haring
   Ing. Michal Křižák
   Ing. Pavel Maxera
   Ing. et Ing. Martina Mazánková, Ph.D.
   Ing. Jan Pataki
   Ing. Petr Slepánek
   Ing. Milan Svozil
   Ing. Roman Šůstek

 

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí (SON)

  - vedoucí:  Ing. Milada Komosná, Ph.D.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
   Ing. Josef Čech, Ph.D.
   Ing. Monika Doležalová
   Ing. Alena Gardášová
   Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.
   prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
   Ing. Pavel Klika, Ph.D
   JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
   Ing. Jaroslava Kosová
   doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
   
 - doktorandi - prezenční studium:  Ing. et Ing. Kristýna Hrabová
   Ing. Tomáš Hrdlička
   Ing. et Ing. Daniel Kliment
   Ing. Tereza Opálková
   Ing. Martina Vařechová
   
- doktorandi - kombinované studium:  Ing. et Ing. Miloš Bahenský
   Ing. Václav Beránek
   Ing. et Ing. Martina Beránková
   Ing. et Ing. Petr Bílek
   Ing. Monika Doležalová
   Ing. et Ing. Petr Fait
   Ing. et Ing. Tereza Hlaváčová
   Ing. Libor Chládek
   Ing. Ivana Imrišová
   Ing. Martina Juráňová
   Ahmed Khaddour, Ph.D.
   Ing. Miroslava Krajčiová
   Ing. et Ing. Eliška Křížovská
   Ing. Mgr. Jiří Nekl
   Ing. Radek Pavelka
   Ing. Oldřich Pokorný
   Ing. et Ing. Lucie Rašovská
   Ing. Augustin Sadílek
   Ing. Petr Šebesta
   Ing. Aleš Vrána

Odbor rizikového inženýrství

  - vedoucí:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
  - zaměstnanci odboru:  doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
   Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
   
 - doktorandi - prezenční studium:  Ing. Jiří Kohoutek
   Ing. Michal Urbánek
   
- doktorandi - kombinované studium:  Ing. David Herman

 

Certifikační orgán ÚSI

Ředitel CO:  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Zaměstnanci:  Ing. Agáta Védlová