Kontakty

Ředitel ústavu:  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Zástupce ředitele:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
Tajemník pro ekonomicko-správní činnost  Ing. Jitka Šimáčková
   Mgr. Filip Havlíček
Zástupce ústavu pro vnější a zahraniční vztahy:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Zástupce ústavu pro informační a komunikační
technologie:
 Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Zástupce ústavu pro studijní záležitosti:  doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
Zástupce ústavu pro tvůrčí rozvoj:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

 

Profesoři:  prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
   prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
   prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

Docenti:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
   doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
   doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
   doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

 

Odborní asistenti:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
   Ing. Josef Čech, Ph.D.
   Ing. Milada Komosná, Ph.D.
   Ing. Josef Libertín, CSc.
   Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

 

Všeobecný odbor

Vedoucí:  Ing. Jitka Šimáčková
Sekretariát:  Jana Cetlová
   
Studijní oddělení  
  - vedoucí:  Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.
  - zaměstnanci:  Jana Makovičková
  Ing. Agáta Védlová
   
Znalecké posudky:  Ing. Pavel Maxera
   Ing. Alena Gardášová
   
Ekonomické oddělení  
  - vedoucí:  Ing. Zdeňka Píšová
  - zaměstnanci:  Renata Hynková
   
Oddělení kontroly znaleckých posudků:  
   
Vedoucí laboratoří, systémový integrátor:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   
Věda a výzkum, projektový manažer:  Mgr. Marek Lauermann
   
Knihovna:  http://www.fch.vut.cz/cs/knihovna/informace.html

 

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel (ASN)

  - vedoucí:  Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
   Ing. Michal Belák
   Ing. et Ing. Martin Bilík 
   Ing. Josef Libertín, CSc.
   doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
   Ing. Michal Křižák
   Ing. Pavel Maxera
   Ing. Milan Svozil
   Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.
   doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
   
 - doktorandi:  Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy
   Ing. Pavlína Dvořáková
   Ing. Roman Mikulec
   Ing. Alena Obrátilová
   Ing. Ivo Stáňa

 

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí (SON)

  - vedoucí:  Ing. Milada Komosná, Ph.D.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
   Ing. Josef Čech, Ph.D.
   Ing. Monika Doležalová
   Ing. Alena Gardášová
   Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.
   prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
   Ing. Pavel Klika, Ph.D
   Ing. Jaroslava Kosová
   Ing. et Ing. Marie Lorencová
   doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
   Ing. Lubomír Weigel, CSc.
   
 - doktorandi:  Ing. Tomáš Hrdlička
   Ing. Tereza Opálková

Odbor rizikového inženýrství

  - vedoucí:  doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
  - zaměstnanci odboru:  Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
   
 - doktorandi:  Eng. Samer Al Khaddour, Ph.D.
   Ing. et Ing. Kristýna Hrabová

 

Certifikační orgán ÚSI

Ředitel CO:  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Zaměstnanci:  Ing. Agáta Védlová