Směrnice ÚSI VUT č. 1/2018 - Přijímací řízení do NMSP 2019/20

Směrnice ÚSI VUT č. 1/2018 pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2019-20 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia
Publikováno: 12.12.2018 15:34

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/uredni-deska/predpisy-a-dokumenty/f23816/d180658