Základní informace pro uchazeče o studium

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vám nabízí následující formy studia: