Příprava na studium

V rámci přípravy na studium na ÚSI doporučujeme navštívit den otevřených dveří, kde Vám naši zaměstnanci ochotně zodpoví případné otázky a seznámí Vás s průběhem studia na našem ústavu.

Pro přípravu na přijímací zkoušky jsou pak k dispozici vzorové testy a testy použité v předchozích letech, včetně správných odpovědí.