Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška je jednotná pro celé VUT v Brně a lze ji podat zde. Následně stačí kliknout na tlačítko „Podat novou přihlášku“, poté jako fakultu zvolit „Ústav soudního inženýrství“, načež si můžete vybrat Vámi zvolený studijní program a vyplnit příslušnou e-přihlášku.

Elektronickou formou přihlášky se hlásí uchazeči, kteří mají státní příslušnost ČR nebo SR a současně mají na území ČR nebo SR i trvalé bydliště. Ostatní uchazeči se hlásí s použitím tištěného formuláře.

Tištěnou přihlášku ve formě tištěného formuláře SEVT Přihláška ke studiu musí uchazeč řádně vyplnit, podepsat a doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení ÚSI. Adresa pro doručení přihlášky poštou:

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
Studijní oddělení
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Termíny podání přihlášek v akademickém roce 2019/2020:

Administrativní poplatek:

Přihlášky do studia Kurzů soudního znalectví se nehradí, jsou vedeny v evidenci, jsou nezávazné.

Za úkony spojené s přijímacím řízením do magisterského nebo doktorského studijního programu je stanoven administrativní poplatek, který musí uchazeč uhradit předepsaným způsobem tak, aby byl převeden na konto VUT v Brně. Poplatek je nevratný.

Při podání elektronické přihlášky musí být administrativní poplatek uhrazen složenkou České pošty nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet VUT v Brně. Bankovní spojení se zobrazí na webových stránkách VUT v Brně po odeslání elektronické přihlášky. Poplatek je stanoven ve výši:

  • 600,- Kč při platbě na území České republiky,
  • 23,- € při platbě na území Slovenské republiky nebo ostatních států.

Při podání tištěné přihlášky je poplatek stanoven ve výši 650,- Kč. Administrativní poplatek při podání tištěné přihlášky musí být uhrazen složenkou České pošty nebo bezhotovostním převodem. Údaje pro platbu jsou:

Banka: ČSOB a. s. Brno, Milady Horákové 6, 601 79 Brno 
Číslo účtu / kód banky: 111043273/0300
Variabilní symbol: 61900000
Specifický symbol: datum narození (ve tvaru ddmmrrrr – například 01011991)
Konstantní symbol: neudávat
IBAN: CZ2103000000000111043273
SWIFT kód: CEKOCZPP

 

 

 

 

 

 

U obou způsobů podání přihlášky do navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu bude přihláška zaregistrována až po uhrazení a převedení administrativního poplatku na konto VUT v Brně. Administrativní poplatek nelze uhradit na studijním oddělení ÚSI. Přihlášky do studia Kurzů soudního znalectví se nehradí.

 

Bližší informace k přihláškám:

Podrobné informace k přihláškám naleznete na následujících odkazech: