Magisterské studium

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně nabízí následující navazující magisterské studijní programy:

Zápisy do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství v akademickém roce 2017/2018

 

Navazující magisterský studijní program Soudní inženýrství (N3917)

Studijní program Soudní inženýrství je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je interdisciplinární, kombinuje vzdělání disciplín technických, ekonomických a právních.

Studijní program je realizován ve dvou oborech:

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ředitele ÚSI č. 4/2016 - Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2017–2018 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 4/2017 - O stanovení minimálního počtu uchazečů pro otevření jednotlivých oborů pro akademický rok 2017/2018 do navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 9/2017 - O stanovení počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů pro akademický rok 2017/2018 do navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 10/2017 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2017/18 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Expertní inženýrství v dopravě

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Realitní inženýrství

Navazující magisterský studijní program Rizikové inženýrství (N3950)

Studijní program Rizikové inženýrství je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je akreditován jako celoškolský, dělí se na šest studijních oborů. Studijní program má interdisciplinární charakter a proto se na jeho uskutečňování podílí více součástí VUT v Brně.

Studijní program je realizován v následujících šesti oborech:

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ředitele ÚSI č. 4/2016 - Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2017–2018 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 5/2017 - O stanovení minimálního počtu uchazečů pro otevření jednotlivých oborů pro akademický rok 2017/2018 do navazujícího magisterského studijního programu Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 8/2017 - O stanovení počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů pro akademický rok 2017/2018 do navazujícího magisterského studijního programu Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 10/2017 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2017/18 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Řízení rizik strojních zařízení

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Řízení rizik v informačních systémech

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Řízení rizik firem a institucí

Okruhy otázek, seznam doporučené literatury a vzorový test k přijímací zkoušce pro akademický rok 2017/18 pro studijní obor Řízení rizik chemických technologií