Magisterské studium

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně nabízí následující navazující magisterské studijní programy:

 

Navazující magisterský studijní program Expertní inženýrství v dopravě (EID_P)

Studijní program Expertní inženýrství v dopravě je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je interdisciplinární, kombinuje vzdělání disciplín technických, ekonomických a právních.

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ÚSI VUT č. 1/2018 – Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2019–2020 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia

Okruhy otázek, doporučená literatura a vzorové testy

Navazující magisterský studijní program Realitní inženýrství (REI_P)

Studijní program Realitní inženýrství je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je interdisciplinární, kombinuje vzdělání disciplín technických, ekonomických a právních.

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ÚSI VUT č. 1/2018 – Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2019–2020 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia

Okruhy otázek, doporučená literatura a vzorové testy

 

Navazující magisterský studijní program Řízení rizik technických a ekonomických systémů (RRTES_P)

Studijní program Řízení rizik technických a ekonomických systémů je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je akreditován jako celoškolský, dělí se na šest studijních oborů. Studijní program má interdisciplinární charakter a proto se na jeho uskutečňování podílí více součástí VUT v Brně.

Studijní program je realizován ve specializacích:

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ÚSI VUT č. 1/2018 – Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2019–2020 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia

Okruhy otázek, doporučená literatura a vzorový test – specializace: Řízení rizik technických systémů

Okruhy otázek, doporučená literatura a vzorový test – specializace: Řízení rizik ekonomických systémů