Magisterské studium

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně nabízí následující navazující magisterské studijní programy:

 

Navazující magisterský studijní program Soudní inženýrství (N3917)

Studijní program Soudní inženýrství je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je interdisciplinární, kombinuje vzdělání disciplín technických, ekonomických a právních.

Studijní program je realizován ve dvou oborech:

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Podmínkou přijetí je úspěšně absolvované bakalářské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ředitele ÚSI č. 1/2015 - Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2016–2017 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 4/2016 - O stanovení minimálního počtu uchazečů pro otevření jednotlivých oborů pro akademický rok 2016/17 do navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 9/2016 - O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2016/17 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 10/2016 - O stanovení počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů pro akademický rok 2016/17 do navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství s prezenční formou studia

Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů studijního oboru Expertní inženýrství v dopravě

Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů studijního oboru Realitní inženýrství

Navazující magisterský studijní program Rizikové inženýrství (N3950)

Studijní program Rizikové inženýrství je akreditován jako navazující magisterský s prezenční formou výuky na 2 roky (4 semestry), absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem). Studijní program je akreditován jako celoškolský, dělí se na šest studijních oborů. Studijní program má interdisciplinární charakter a proto se na jeho uskutečňování podílí více součástí VUT v Brně.

Studijní program je realizován v následujících šesti oborech:

Přihlášky je možné podávat elektronickou formou na webové stránce VUT www.vutbr.cz/eprihlaska, pod hlavičkou Ústavu soudního inženýrství, případně písemnou formou na adresu ústavu. Podmínkou přijetí je úspěšně absolvované bakalářské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

 

Dokumenty:

Směrnice ředitele ÚSI č. 1/2015 - Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2016–2017 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 8/2016 - O stanovení minimálního počtu uchazečů pro otevření jednotlivých oborů pro akademický rok 2016/17 do navazujícího magisterského studijního programu Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 9/2016 - O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2016/17 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Rozhodnutí ředitele č. 11/2016 - O stanovení počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů pro akademický rok 2016/17 do navazujícího magisterského studijního programu Rizikové inženýrství s prezenční formou studia

Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů studijního oboru Řízení rizik firem a institucí

Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů studijního oboru Řízení rizik v informačních systémech

Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů studijního oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení