Den otevřených dveří ÚSI 2018

Den otevřených dveří - 30. ledna 2019

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (ÚSI VUT v Brně) zve všechny uchazeče o studium na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se bude konat dne 30. ledna 2019 na ÚSI VUT, Purkyňova 464/118, Brno.

Program:

10.00 Zahájení (posluchárna 1.09)
  Představení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně (posluchárna 1.09)
  Prezentace studijních programů
  Informace k přijímacímu řízení
  Poradenské centrum Alfons
  Koleje a stravování na VUT
  Centrum sportovních aktivit
  Návštěva pracovišť jednotlivých odborů
            Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
      Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
       Odbor rizikového inženýrství
 

Těšíme se na Vás!

 

Dopravní spojení:

Tramvaj č. 12 od zastávky Hlavní nádraží směr Technologický park, zastávka Technologický park.

Autobus č. 53 od zastávky Královo pole, nádraží směr Technologický park, zastávka Technologický park.