Studijní oddělení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně

Studijní oddělení ÚSI naleznete ve 3. nadzemním podlaží v budově 01. Na studijním oddělení Vám poradí a zodpoví dotazy týkající se studia, jednotlivých studijních oborů, přihlášek a přijímacích zkoušek.

 

Úřední hodiny:

Pondělí:  8:00 - 11:00  13:00 - 15:00 
Úterý:  8:00 - 11:00  
Středa:  8:00 - 11:00  
Čtvrtek:  8:00 - 11:00  

 

Kontakt na studijní oddělení:

Adresa:  Studijní oddělení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
   Purkyňova 464/118
   612 00 Brno
E-mail:  studijni@usi.vutbr.cz

 

Kontakty na zaměstnance studijního oddělení:

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.
Vedoucí studijního oddělení

- Studium v zahraničí
- CŽV – znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
- Doktorské studium

Jana Makovičková
Studijní referentka
- navazující magisterské studium

Ing. Agáta Védlová
Studijní referentka

CŽV – strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- CŽV – akreditované kurzy pro vzdělávání úředníků
- Znalecké minimum