Kurzy soudních znalců

Časový harmonogram výuky a osnovy:

Časový harmonogram a osnovy výuky kurzů soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně naleznete zde.

Studijní předpisy studia kurzů soudního znalectví:

Studijní předpisy pro studium kurzů soudních znalců na Ústavu soudního inženýrství, týkající se osnovy studia, výuky,  zápočtů, zkoušek, závěrečných prací apod. naleznete zde.

 

Kontaktní osoby

CŽV - Znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
Jméno: Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. - vedoucí studijního oddělení
Adresa: Purkyňova 464/118, 3. NP, místnost 3.10
e-mail: eva.kosinova@usi.vutbr.cz
tel.: +420 541 1489 31

 CŽV - Znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, Znalecké minimum
 Jméno:  Ing. Agáta Védlová
 Adresa:  Purkyňova 464/118, budova 502, 3. NP, místnost 3.14
 e-mail:  agata.vedlova@usi.vutbr.cz
 tel.:  +420 541 148 923