Doktorské studium

Přehled směrnic a předpisů pro doktorské studium na ÚSI a formuláře v elektronické podobě můžete nalézt v následujících kategoriích:

 

Přehled směrnic a předpisů k doktorskému studiu:

Obecné dokumenty

Studijní předpisy

Studijní programy

Přijímací řízení

  • Rozhodnutí č. 5/2017 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  • Směrnice ÚSI VUT č. 2/2017 – Pro přijímací řízení na Ústav soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do doktorského studijního programu P3917 Soudní inženýrství s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce

Stipendia

  • Směrnice č. 4/2018 – O přiznání stipendia prospěchového, mimořádného, doktorského a na podporu mobility ve studiu na ÚSI VUT
  • Rozhodnutí ředitele č. 4/2018 - O přiznání stipendia prospěchového, mimořádného, doktorského a na podporu mobility ve studiu na ÚSI VUT
  • Pokyn č. 20/2017 – Pravidla pro udělování mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci

Ukončení studia

Poplatky

  • Pokyn č. 7/2018 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony

Zahraniční studium

  • Směrnice č. 40/2017 - Uznávání výsledků zahraničních pobytů studentů VUT
  • Pokyn č. 18/2017 - Pravidla pro studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ mezi programovými zeměmi

Elektronická komunikace

 

Ubytování studentů

 

Formuláře:

Stipendia

Různé

Ukončení studia, závěrečné práce, státní závěrečná zkouška