Akreditované kurzy pro vzdělávání úředníků

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně je akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 312/2002 Sb. a v současné době organizuje 3 akreditované kurzy:

  • Posuzování příčin dopravních nehod ve správním řízení
  • Správní řízení ve věcech nemovitého majetku a dispozic s ním
  • Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů a mimořádných událostí

Podrobnosti k jednotlivým kurzům včetně připravovaných termínů naleznete ZDE.

Kurzy technického znalectví

Zde jsou průběžně zveřejňovány informace a podklady pro stávající studenty kurzů technického znalectví.
 

Termíny závěrečných zkoušek specializačního studia technického znalectví pro rok 2019

  • 5. března 2019
  • 4. června 2019
  • 3. října 2019

 

Podklady