Časový plán studia

Časový harmonogram akademického roku 2018/2019 pro navazující magisterské studijní programy

Začátek akademického roku 01.09.2018
Konec akademického roku 31.08.2019

Zápisy

Zápisy do 1. ročníku červenec, srpen 2018 (dle rozpisu)
Zápisy do 2. ročníku srpen 2018

Zimní semestr

Slavnostní zahájení akademického roku 17.09.2018  
Výuka 17.09.2018 – 14.12.2018 13 týdnů
Zimní prázdniny 17.12.2018 – 01.01.2019 2 týdny
Zkouškové období 02.01.2019 – 01.02.2019 5 týdnů

Letní semestr

Výuka 04.02.2019 – 03.05.2019 13 týdnů
Zkouškové období 06.05.2019 – 21.06.2019 7 týdnů
Letní prázdniny 24.06.2019 - 31.08.2019 9 týdnů

Letní semestr pro závěrečný ročník

Výuka 04.02.2019 – 18.04.2019 11 týdnů
Elektronická přihláška ke SZZ do 18.04.2019  
Zprac. dipl. práce, možnost skládat zkoušky 23.04.2019 – 03.05.2019 2 týdny
Zkouškové období 06.05.2019 – 24.05.2019 3 týdny
Odevzdání diplomových prací do 24.05.2019  
Recenze diplomových prací 27.05.2019 – 07.06.2019 2 týdny
Státní závěrečné zkoušky 10.06.2019 – 28.06.2019 2 týdny
Promoce 12.07.2018  

Náhradní (podzimní) termín pro státní závěrečnou zkoušku  v akademickém roce 2018/2019

Žádost o náhradní termín SZZ do 25.05.2018  
Odevzdání diplomových prací do 18.10.2018  
Recenze diplomových prací 22.10.2018 – 02.11.2018 2 týdny
Státní závěrečné zkoušky 12.11.2018 – 16.11.2018 1 týden

Náhradní (podzimní) termín pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2019/2020

Žádost o náhradní termín SZZ do 24.05.2019  
Odevzdání diplomových prací do 17.10.2019  
Recenze diplomových prací 21.10.2019 – 01.11.2019 2 týdny
Státní závěrečné zkoušky 11.11.2019 – 15.11.2019 1 týden

Termíny kontroly klasifikace prováděné studentem v IS Studis
1. ročník
Klasifikace studia v zimním semestru 02.01.2019 – 01.02.2019 5 týdnů
Klasifikace studia v letním semestru 06.05.2019 – 21.06.2019 7 týdnů
Závěrečný ročník
Klasifikace studia v zimním semestru 02.01.2019 – 01.02.2019 5 týdnů
Klasifikace studia v letním semestru 23.04.2019 – 24.05.2019 5 týdnů

Termíny kontroly studia prováděné studijním oddělením ÚSI

1. ročník
Po zkouškovém období zimního semestru 04.02.2019 – 22.02.2019 3 týdny
Po zkouškovém období letním semestru 24.06.2019 – 26.07.2019 5 týdnů
Závěrečný ročník
Po zkouškovém období zimního semestru 04.02.2019 – 22.02.2019 3 týdny
Po zkouškovém období letním semestru 27.05.2019 – 07.06.2019 2 týdny

Zadávání diplomových prací (DP) pro akademický rok 2019/2020

Vložení dostatečného počtu předběžných zadání do IS a jejich schválení do 12.04.2019
Zveřejnění předběžných témat a registrace studentů od 23.04.2019
Přidělení předběžných zadání studentům 1. ročníku NMSP do 14.06.2019
Vytvoření elektronického zadání diplomových prací v IS do 18.10.2019
Předávání zadání diplomových prací do 06.12.2019

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 30.01.2019

 

Časový harmonogram akademického roku 2018/2019 pro doktorský studijní program  

Začátek akademického roku 2015/2016 01.09.2018
Konec akademického roku 2015/2016 31.08.2019

Zápisy

Zápisy - 1. ročník 04.09.2018
Zápisy - 2. ročník až 7. ročník 03.09.2018 - 04.09.2018

Zimní semestr

Zahájení akademického roku 01.09.2018
Výuka v zimním semestru, práce na ústavu v souladu s individuálním studijním plánem a podle pokynů školitele 03.09.2018 - 21.12.2018 02.01.2019 - 01.02.2019
Odevzdání hodnocení plnění studijních povinností 27.09.2018
Zimní prázdniny 27.12.2018 - 01.01.2019

Letní semestr

Výuka v letním semestru, práce na ústavu v souladu s individuálním studijním plánem a podle pokynů školitele 04.02.2019 - 28.06.2019
Letní prázdniny 01.07.2019 - 31.08.2019

Přihlášky ke státní doktorské zkoušce (SDZ)

Podání přihlášky: Termín SDZ:
19.11. - 23.11.2018 07.01. - 01.02.2019
03.06. - 07.06.2019 02.09. - 20.09.2019