Všeobecný odbor (VŠE)

Odbor všeobecný zabezpečuje činnost sekretariátu,  zajišťuje  ekonomické  činnosti ústavu, organizačně zajišťuje studium v akreditovaných studijních programech a v kursech celoživotního vzdělávání, laboratoře, kontroly znaleckých posudků, správu ústavní knihovny a objektů svěřených do správy ÚSI a další činnosti podle aktuálních potřeb ústavu.