Laboratoře

Počítačová učebna

Počítačová učebna nabízí kvalitní hardwarové a softwarové vybavení s příslušnými aplikacemi pro podporu odborného studia studentů ÚSI. Studenti mohou tuto učebnu využívat pro studijní účely v níže stanovené době. Počítačovou učebnu naleznete v budově U2 v přízemí vpravo, v místnosti č. 128.

Volný přístup studentům ÚSI do počítačové učebny:

Bude upřesněn po vytvoření rozvrhů.


Přístrojové vybavení laboratoří 

Laboratoře forenzního inženýrství disponují přístrojovoým vybavením využívaným při soudně inženýrské činnosti v oblasti analýzy silničních nehod, oceňování majetku, posuzování vad a poruch v technice apod. Jedná se např. o:

  • geodetické přístroje (geodetická totální stanice GPT-7000i s obrazovou technologií, geodetická totální stanice GTS-220, autoredukční tachymetr BRT-006),
  • akcelerometry (XL meter, E-Tanú a další),
  • měřidla pro měření světelných veličin (jasoměr, luxmetry),
  • měřidla pro měření délek (laserové dálkoměry, pásma, měřicí kolečka),
  • záznamová zařízení (HD videokamery, fotoaparáty),
  • zařízení pro diagnostiku vozidel,
  • vibroměr, hlukoměr,
  • robotická hlava pro panoramatické fotografie,
  • kontaktní i bezkontaktní teploměry,
  • endoskop a další.

Dále ÚSI disponuje v rámci laboratoře Forenzní ekotechniky dendrometrickými měřidly a přístroji a laboratoř Forenzní psychologie obsahuje HW a SW pro psychologické testy.

Přístroje jsou využívány ve cvičeních odborných předmětů akreditovaných studijních programů, pořádaných ÚSI.