Pro firmy

Pro zájemce z řad živnostníků i společností nabízíme spolupráci v následujících oblastech:

  • Řešení VaV úkolů v oblasti bezpečnosti doparvy, analýzy silničních nehod, vad a poruch konstrukcí (strojních, stavebních) a oceňování majetku, a to ve formě zadání diplomových prací, či smluvního výzkumu.
  • Zpracování znaleckých posudků či expertíz ve znaleckých oborech, doprava, ekonomika, strojírenství a stavebnictví.
  • Personální zajištění kvalikovanými osobami z řad našich absolventů v oblastech: oceňování nemovitostí, správa nemovitostí, řízení přepravy, bezpečnost v dopravě, řízení rizik ve firmách a institucích, v chemickém průmyslu, v informačních systémech a ve stavebnictví.