Mezinárodní aktivity

Ústav soudního inženýrství spolupracuje se znaleckými organizacemi a ústavy, s VaV pracovišti a univerzitami na Slovensku, v Maďarku, Polsku, Německu, Rakousku, ve Spojeném království, Švýcarsku, na Maltě a v dalších evropských zemích.

Dále probíhá navazování spolupráce se znaleckými organizacemi a univerzitami v USA (Crash team, Cal Span, Univerzity of Michigan, Univerzity of Virginia, Pen State Univerzity).

Spolupráce probíhá v oblasti výměny zkušeností, spolupráce na projektech (OP EU přeshraniční spolupráce, TAČR) a mobilitách studentů i akademických pracovníků.