Význam certifikace

V oblasti oceňování majetku v České republice narůstá konkurenční prostředí a to vlivem růstu kvalifikovaných osob, kdy kromě znalců, jmenovaných předsedy krajských soudů či ministrem spravedlnosti, vzrůstá i početná skupina odhadců majetku a dalších odborníků, kteří pracují na základě živnostenského zákona. Úspěch obou skupin je závislý na přízni klientů - soudů, podniků či jednotlivců. S ohledem na objem a finanční zajímavost zpracovávaných ocenění lze předpokládat největší zájem odhadců majetku na práci pro privátní klientelu – podniky a banky.

Výběr mezi stále se rozšiřujícími řadami odhadců majetku nutí k zamyšlení, jak se zviditelnit, jak dát potenciálnímu klientovi najevo, že právě Vaše služby jsou lepší než konkurenční. Kromě referencí lze pro prokazování profesní odbornosti jednotlivců (podnikatelů i zaměstnanců) využít certifikace podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Někteří klienti, zejména z bankovního sektoru, spolupráci touto certifikací podmiňují, u jiných se jedná o jasnou konkurenční výhodu.

V oblasti podnikání v České republice umožnil ekonomický rozvoj také podnikání v realitách. Tento obor dnes zastupuje velké množství realitních makléřů a realitních kanceláří s různou odbornou úrovní. Vliv růstu konkurenčního prostředí nutí tyto zainteresované skupiny k zamyšlení, jak se zviditelnit a poskytnout klientovi služby na vysoké – více než standardní - odborné úrovni.

Certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství nabízí nově akreditovaný obor certifikace realitních makléřů podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024 – certifikovaný realitní makléř. Certifikace je nabízena právě těm, kteří mají potřebu dokázat, že patří ke špičce v oboru a chtějí uspět v konkurenci.

Cílem činnosti certifikačního orgánu  je poskytnutí certifikátu jako výsledku činnosti třetí nezávislé a objektivní strany, prokazující dosažení přiměřené důvěry, že prověřená jmenovaná osoba je způsobilá vykonávat činnost v oboru pro který byla certifikována. Periodický dozor nad certifikovanými pracovníky prováděný z úrovně Certifikačního orgánu ÚSI (CO ÚSI) pak zajistí trvalé udržování a prokazování jejich profesionální úrovně.