Přehled oborů certifikace

Certifikační orgán ÚSI nabízí možnost získání certifikace a umožňuje recertifikaci držitelům certifikátu od jiného certifikačního orgánu, akreditovaného ČIA, o.p.s., v níže uvedených oborech.

Základní požadavky na žadatele o certifikaci jsou uvedeny v certifikačních schématech pro jednotlivé obory.

Podrobné informace o požadavcích na uchazeče o certifikaci, průběhu zkoušky a požadavcích na znalosti pro certifikaci v jednotlivých oborech získáte zde.

CO ÚSI je vlastníkem certifikačních schémat. Užívání schémat jinými certifikačními orgány je umožněno uzavřením smlouvy o používání certifikačních schémat a dodržením podmínek používání certifikačních schémat.

Podmínky používání certifikačního schématu.

Smlouva o používání certifikačního schématu.