O certifikačním orgánu ÚSI

Základní informace

     Adresa:  Purkyňova 464/118
   Brno, 612 00
E-mail:  certifikace@usi.vutbr.cz
Tel.:  +420 541 148 923
   

 

Certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (CO ÚSI) je nezávislým a nestranným orgánem pro certifikaci osob, který využívá zázemí VUT v Brně.

Certifikační orgán č. 3072 Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vykonává svou činnost od roku 1999 na základě platného osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024.

 

Kontakty

Ředitel CO:  Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Manažer jakosti:  Ing. Agáta Védlová