Ceník certifikací a recertifikací

Ceník služeb CO ÚSI:

Úkon

Obsah úkonu

Cena včetně DPH

Vstupní informační dokumentace

elektronicky

zdarma

Certifikace

Certifikace*  - QSN

Expert v oboru analýza silničních nehod

13 620,00 Kč

Certifikace*  - CON

Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí

13 620,00 Kč

Certifikace*  - COM

Certifikovaný odhadce pro oceňování movitých věcí

13 620,00 Kč

Certifikace*  - COZ

Certifikovaný odhadce pro oceňování obchodního závodu

13 620,00 Kč

Opakování certifikační zkoušky

QSN, CON, COM, COZ

4 540,00 Kč

Opakování praktické zkoušky

QSN, CON, COM, COZ za každou práci

595,00 Kč

Certifikace*  - CRM

Certifikovaný realitní makléř 

6 200,00 Kč

Opakování certifikační zkoušky - CRM

 

4 135,00 Kč

Recertifikace

Recertifikační zkouška

QSN, CON, COM, COZ 

6 810,00 Kč

Opakovaní recertifikační zkoušky

 

3 405,00 Kč

Opakování praktické zkoušky

za každou práci

595,00 Kč

Recertifikační zkouška - CRM

Certifikovaný realitní makléř 

4 200,00 Kč

Opakovaní recertifikační zkoušky - CRM

 

2 800,00 Kč

Dozor

Dozor nad držiteli certifikátů

Za každý dozor

620,00 Kč

Dozor nad držiteli certifikátů - pohovor, mimořádný dozor

 

2 270,00 Kč

Certifikace držitelů certifikátu od jiného akreditovaného CO

QSN, CON, COM, COZ 

7 310,00 Kč

Certifikace držitelů certifikátu od jiného akreditovaného CO

Certifikovaný realitní makléř 

4 700,00 Kč

Razítko

Razítko

na základě požádání zajistí CO samolepicí štoček na razítko

417,00 Kč

 

*) V rámci "Certifikace" je zahrnuto:

  • administrativní práce spojené se zařazením uchazeče o certifikaci do systému, vedení v systému po dobu certifikace a po certifikaci do doby prvního plánovaného pravidelného dozoru (jeden rok),
  • přezkoumání a oponentace 3 předaných ocenění,
  • písemná a ústní část zkoušky,
  • vydání certifikátu a zveřejnění na webových stránkách.