Zpráva z vyhodnocení ankety: hodnocení předmětů za letní semestr 2014/15


Publikováno: 01.10.2015 16:49

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d106334