ZÁPIS DO 2.-7. ROČNÍKU DSP SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Termín a místo zápisu do studia:
3. 9. 2018 (pondělí) od 8 - 11 nebo 13 - 15 hodin

Zápisy do 2. - 7. ročníku doktorského studia se bude konat na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně (ÚSI VUT), Purkyňova 118, 612 00 Brno, na studijním oddělení, v kanceláři č. 3.10, 3. nadzemní podlaží.

Zápis do studia je třeba provést osobně. Jiná osoba může studenta při prezenčním zápisu zastoupit pouze na základě zplnomocnění uředně ověřeného.

K zápisu si přineste
: výkaz o studiu a průkaz studenta.

Potvrzení o studiu obdržíte v den zápisu do studia.


Publikováno: 24.07.2018 11:51

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d173776