Vzdělávací fond Broumovska - připomínka výzvy k předkládání žádostí o stipendia

Jedná se možnost studentů ze všech studijních úrovní z regionu Broumovska zažádat si o stipendium ze vzdělávacího fondu Broumovska na studijní pobyty v zahraničí. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. 5. 2019.


Publikováno: 10.04.2019 15:03

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d184833